مات کننده شیشه اکلیلی

برچسبهای مات کننده شیشه اکلیلی ازجنس پی وی سی میباشند، دارای سطوح برجسته با طرحهای متنوع میباشند، نور را به طور کامل عبور داده و با شکست نور از دید جلوگیری میکنند و در مقابل نور خورشید جلوه بسیار زیبایی را به پنجره شما میبخشد.باعث جلوگیری از عبور اشعه یو وی به داخل میشوند و از رنگ رفتگی فرش، مبل و سایر لوازم داخل جلو گیری مینمایند.در صورت شکستگی شیشه در اثر سنگ خوردگی ، عوامل طبیعی و جوی، از ریزش شیشه و پرتاب آن به اطراف جلوگیری میکنند.نصب آسان یکی از مزیتهای استفاده از این محصول میباشد.