مات کننده شیشه ساده


برچسبهای مات کننده شیشه ازجنس پی وی سی میباشند، دارای سطوح برجسته با طرحهای متنوع میباشند، نور را به طور کامل عبور داده و با شکست نور از دید جلوگیری میکنند.

باعث جلوگیری از عبور اشعه یو وی به داخل میشوند و از رنگ رفتگی فرش، مبل و سایر لوازم داخل جلو گیری مینمایند.

در صورت شکستگی شیشه در اثر سنگ خوردگی ، عوامل طبیعی و جوی، از ریزش شیشه و پرتاب آن به اطراف جلوگیری میکنند.

نصب آسان یکی از مزیتهای استفاده از این محصول میباشد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی